Samenstelling Bestuur

Voorzitter:                               Ed Roelofs

Secretaris:                               Jan Jansen

Penningmeester:                    Bert van Oosterwijk

Onderhoud:                            Cor Wiegers

Wedstrijdsecretaris:              Remmy Kiers

Adviseur:                                  Rinie van Hensbergen