Samenstelling Bestuur

Voorzitter:                               Ed Roelofs

Secretaris:                               Irma Koop

Penningmeester:                   Bert van Oosterwijk

Onderhoud:                            Cor Wiegers

Wedstrijdsecretaris:              Michail Warrink