Privacy Policy

1. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
ETJBV de Teerling kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan ETJBV de Teerling denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan ETJBV de Teerling zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan ETJBV de Teerling verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van bezoekergegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. ETJBV de Teerling kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door ETJBV de Teerling voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.