TOESPRAAK OPENING BOULODROME FASE 3

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023

Een hele goede middag.

Iedereen van harte welkom vanmiddag bij de Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging de Teerling voor de officiële opening van ons Boulodrome fase 3.

Wie zijn hier allemaal aanwezig?

Graag wil ik beginnen met een persoonlijk welkom aan een aantal genodigden. Als eerste, onze hoofdsponsor, zijnde de huidige- en oud-bestuursleden van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel: dhr. Frits van Es, mevr. Yvonne Son-Stolk, mevr. Joke Sewalt, dhr. Marcel Melissen en dhr. Ad Duquesnoy;

Van de gemeente Tiel wethouder Sport mevr. Carla Kreuk;

Namens de Nederlandse Jeu de Boules Bond, werkzaam op het Bondsbureau, de heren Olaf Melsen, Jac van Beek en Jobbi Schefferlie. Eveneens van de NJBB de coördinator van het District-Midden, dhr. Guillaume Spiering;

Van onze aannemer Fa. van Doorn uit Ochten dhr. Sander van Soest;

Daarnaast vertegenwoordigers van 

-de bedrijven die meegewerkt hebben aan de bouw van de tweede
 speelhal

-adverteerders met reklameborden in hal 1 van ons Boulodrome,

-de Federatie Tielse Sportverenigingen,

-Zorgcentrum Walstede

Vertegenwoordigers van de pers, namelijk Jan Bouwhuis en Bert Leenders van De Tielenaar, Rob Zantinge van Het Kontakt;

Enkele persoonlijk genodigden, waaronder voormalig voorzitter van de NJBB mevr. Lieke Vogels en troubadour Dick Steenbergen, die voor de muzikale omlijsting zorg draagt.

En ‘last but not least’ onze ereleden Jan Jansen en Cor Wiegers, alle bestuursleden en alle overige leden van de Teerling.

(FASE 1)

 “De droom die uitkwam, een Boulodrome”

Deze woorden komen van wijlen Rinie van Hensbergen, mijn voorganger als voorzitter van de Teerling, bij de opening van de eerste nieuwe speelhal, fase 1 van ons nieuwe Boulodrome, in 2018.

Rinie was in 2014 de initiator van dit project en hij heeft veel werk gestoken in de voorbereiding van de bouw.

Toen ik in het voorjaar van 2017 onverwacht het stokje van Rinie overnam, bleek de gemeente al in afwachting te zijn van de bouwaanvraag door de aannemer.

Samen met bouwcoördinator Cor Wiegers hebben we het proces weer in op gang gebracht.

Eind augustus 2017 heeft de gemeente Tiel de zogenaamde omgevingsvergunning verstrekt, gelukkig direct voor alle drie de fases en dus voor de complete bouw van de Boulodrome.

Ook de financiële onderbouwing van de eerste fase was door Rinie, samen met penningmeester Bert van Oosterwijk, al grotendeels rond gemaakt. Hierbij was meer dan €30.000 opgehaald door verkoop van obligaties aan eigen leden.

In oktober 2017 gaf de Extra Algemene Ledenvergadering groen licht voor fase 1

En na enkele maanden vertraging vanwege de te hoge grondwaterstand, begon dan eind mei 2018 de bouw van de eerste speelhal. Direct na de casco oplevering door firma van Doorn werd de afbouw en inrichting door onze eigen klussers verzorgd.

Op zaterdag 22 september 2018 werd de hal feestelijk geopend door wethouder Sport mevr. Carla Kreuk en onze lokale held Flipje.

(FASE 2)

Al in januari 2018 was de zoektocht naar geld voor de tweede fase begonnen. Een moeizaam traject, waarin de gemeente Tiel twee keer ons goed onderbouwde verzoek om financiële steun afwees.

Ook de provincie Gelderland wees, net als in 2016, opnieuw onze aanvraag af.

De subsidieaanvraag bij de overheid was uiteindelijk wel succesvol. Door het Ministerie van VWS werd in totaal een bedrag van ruim €43.000 toegekend voor gezamenlijk fase 2 én fase 3. Het betreft hier de zogenaamde BOSA-regeling, wat staat voor Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties.

Maar onze grote financiële redder werd de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel, die na de €5.000 in 2018, nu aan onze vereniging medio 2019 in eerste instantie €30.000 toekende. Op ons speciale verzoek werd dit bedrag verhoogd tot €50.000 en zo werd deze Stichting onze hoofdsponsor.

In november 2019 gingen de leden unaniem akkoord met het gepresenteerde plan voor fase 2.

De daadwerkelijk vervanging van de oude kantine door een nieuwe ontmoetingsruimte stond gepland voor het voorjaar 2020. En toen kwam corona…

Wat was wijsheid? Gewoon beginnen dus. Gelukkig ging de bouwwereld niet op slot en kon de planning, zij het met enige beperkingen, worden waargemaakt.

Na opnieuw casco oplevering door firma van Doorn begon voor ons het grote werk pas echt: in enkele maanden tijd werd de lege ruimte van enkel buitenmuren en een dak omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsruimte. Een puike prestatie van onze klushelden!

Onder strenge coronabeperkingen werd de nieuwe ruimte op zaterdag 10 oktober 2020 officieel geopend, dit keer door twee leden van het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, vz. dhr Frits van Es en toenmalig secr.-pen., mevr. Joke Sewalt.

Echter pas acht maanden later, op 5 juni 2021, mochten de sportkantines van de overheid weer open en konden we voor het eerst daadwerkelijk onze eigen nieuwe accommodatie in gebruik nemen.

(FASE 3)

Door corona werd ook de zoektocht naar geld voor de derde fase flink vertraagd; pas in oktober 2021 konden de eerste gesprekken plaats vinden met de gemeente Tiel en de provincie Gelderland.

Begin vorig jaar bleek dat er bij de provincie weinig schot zat in onze zaak. En dat terwijl zowel de gemeente als de provincie in oktober 2021 enthousiast waren ingestapt in een gezamenlijk financieel traject, waarin beiden €30.000 zouden steken  

Begin maart 2022 bleek dat de provincie vooralsnog toch niet mee ging doen. En toen vervolgens ook het al aan onze vereniging toegekende geld uit zicht dreigde te raken, gingen alle alarmbellen af.

Met een kritisch artikel in de krant én een krachtige actie van CDA- fractieleider Yvonne Son-Stolk in de gemeenteraad, werd echter de €30.000 van de gemeente alsnog veiliggesteld.

En vervolgens werd het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel ervan overtuigd om de Teerling nog éénmaal als co financier te ondersteunen, met eveneens €30.000.

Zo kon op de extra Algemene ledenvergadering van vrijdag 10 juni aan de leden alsnog een onderbouwd financieel plan gepresenteerd worden. De vergadering ging opnieuw unaniem akkoord.

Toch bleken er nog een paar flinke hobbels in de weg te zitten.

Want nadat eind juni firma Piet van de Berg onze oude hal in een paar dagen compleet had gesloopt en afgevoerd, bleek dat onze vaste aannemer firma van Doorn vanwege personeelsgebrek pas ruim na de bouwvakperiode met het grondwerk kon beginnen. Dat werd dus uiteindelijk pas begin september.

Vervolgens bleek er aanzienlijke vertraging bij de aflevering van de benodigde bouwmaterialen. Hiermee werd het streven om de hal uiterlijk 1 oktober gereed te hebben een illusie.

Er werd echter gewoon stug doorgewerkt en op 7 oktober was het dak dicht. Vanaf dat moment gingen onze eigen vrijwilligers aan de slag met hun kluswerkzaamheden. En na het nodige bloed, zweet en tranen zien we hiernaast het fantastische resultaat: ook de tweede nieuwe speelhal is afgebouwd en ingericht.

Tot zover het eerste deel van mijn verhaal.

Dan is het nu tijd voor de officiële openingshandeling.

Hiervoor wil ik graag mevr. Yvonne Son-Stolk uitnodigen.

Dan wil ik iedereen verzoeken ons te volgen naar buiten.

——————————————————————————————–

Bij zo’n prachtig nieuw Boulodrome hoort ook een nieuw toegangsbord. Een bord geheel in onze vernieuwde huisstijl, zoals ook zichtbaar op het bord aan de voorgevel en op de banieren achter op het terrein.

Met heel veel dank aan de ontwerpster van het bord, mevr. Sylvia Teunissen van iWish Design, hier uit Tiel.

Graag nodig ik Yvonne uit om samen met mij het bord te onthullen.

——————————————————————————————–

Als iedereen voorzien is van een glaasje dan wil ik een toast uitbrengen. Op de toekomst van de Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging de Teerling, proost!

Dan wil ik graag een aantal mensen bedanken en extra in het zonnetje zetten.

De afgelopen vijf jaar is er door veel van onze leden heel veel werk verzet. Met name de vaste groep klussers, waarvan diversen alle drie de fases hard gewerkt hebben om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

Bij de opening van de ontmoetingsruimte in 2020 hebben we onze klushelden van toen al in de bloemetjes gezet.

Een mooie traditie die ik nu graag nog een keer herhaal. Ook nu gaat het niet om de mensen die af en toe geholpen hebben, maar om de echte harde kern van klussers.

Mag ik de volgende mensen hier even naar voren hebben:

Cor Wiegers, Bert Olthof, Ed Baauw, John Jansen, Kobus Vermeulen, Gert van Beest, Giel Weerwag, Pieter Nijhof, Ruben Spelbos en Martijn Koop.

Ook Jan de Leeuw hoort hier nog bij, maar hij is vanwege vakantie in het buitenland en krijgt later z’n bloemen.

Graag een welverdiend applaus voor onze klussers!

En nu wil ik graag Yvonne naar voren hebben.

Yvonne, laat ik het maar gelijk duidelijk zeggen: zonder jou was de realisatie van ons Boulodrome niet gelukt.

Bij de financiering voor fase 2 was jij de essentiële schakel met het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis.

En bij fase 3 speelde je een dubbelrol: in eerste instantie als CDA- fractieleider en gemeenteraadslid, waarbij je in geslaagd bent om tot twee keer toe een motie over steun aan de Teerling unaniem door de raad aangenomen te krijgen.

En natuurlijk opnieuw als regent van de Stichting, waarbij het gelukt is om het bestuur te overtuigen om nog één keer de beurs te trekken voor onze vereniging.

Vele uren hebben we gezamenlijk en apart van elkaar aan dit project besteed. Graag wil ik je ook nu, op deze plaats, hiervoor heel hartelijk bedanken.

En daar horen bloemen bij. Alsjeblieft.

Zijn er nog mensen die willen spreken (Yvonne, Guillaume)?

—————————————————————————————–

Tot zover het officiële gedeelte van deze middag.

Dan heb ik nog het volgende: naast onze primaire bezigheid jeu de boulen heeft onze vereniging nog een tweetal onderafdelingen:

Als eerste, sinds september 2021, het Schilderatelier.

Mensen die schilderen en tekenen leuk vinden kunnen dit hier doen. Greet en Eke hebben een standje ingericht in de ontmoetingsruimte en zij staan daar ter beschikking voor geïnteresseerden.

En als tweede, sinds 9 januari dit jaar, de handboogschutterij “Allez Tirez”. Zij hebben hun banen in hal 1. Daar is nu coördinator Jan Buhling aanwezig om geïnteresseerden hier meer over vertellen.

Verder is iedereen vrij om verder rond te kijken.

Ook mensen die even een balletje willen gooien kunnen dat hier in hal 2 doen. Er staan sets boules bij de banen.

Tenslotte bedank ik iedereen voor de komst naar de Teerling vanmiddag.

Veel plezier verder en voor straks alvast wel thuis.

Dank voor de aandacht.

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.