Wedstrijdzaken

Protocol Interne Winter Competitie (IWC) 

De Interne Winter Competitie (IWC) wordt gehouden gedurende de winterperiode, van oktober tot en met maart.

Alleen op de dinsdagavond, inschrijven uiterlijk 19.15 uur, inleg €1,00 per persoon;

In totaal zijn er 23 speelavonden (waarvan 10 in 2021), hiervan tellen van iedere deelnemer de eerste 17 speelavonden mee voor de eindstand;

In principe doublet, afhankelijk van het aantal deelnemers zo nodig triplet;

Computerloting, inclusief aanwijzing speelveld;

Baan 1 t/m 6 nieuwe speelhal, baan 7 t/m 9 oude speelhal;

Per dinsdagavond 4 dagprijzen, nummers 1 t/m 3 en een lootprijs;

Indien een prijswinnaar niet meer aanwezig is bij de prijsuitreiking

schuift de prijs door naar de volgende;

Na afloop van de tiende speelavond (14 december 2021), wordt eenmalig de tussenstand bekendgemaakt;

De eindstand wordt pas bij de prijsuitreiking bekendgemaakt, inclusief uitreiking wisseltrofee voor “beste vrouw” en “beste man”;

Bij een eventueel geschil beslist de voor die avond aangewezen wedstrijdleider.

De Wedstrijdcommissie