Wedstrijdzaken

 

Organisatie

Interne Winter Competitie (IWC)

ETJBV “De Teerling”

 

Inleiding

Elke winter wordt bij onze vereniging in de periode van oktober tot april de Interne Winter Competitie (IWC) gehouden;

De afgelopen jaren is het aantal deelnemende spelers flink teruggelopen, van meer dan 35 naar nog geen 25 spelers gemiddeld per avond.

Deze terugloop is voornamelijk veroorzaakt door natuurlijk verloop, zoals verhuizing, overlijden, etc. Ook corona heeft mogelijk een rol gespeeld. Daarnaast bestaat binnen de vereniging het onterechte beeld dat ‘de dinsdagavond alleen bestemd is voor wedstrijdboulers’.

Daarnaast doet het bestuur een dringend beroep op de vaste spelers van de dinsdagavond om andere leden te enthousiasmeren om ook mee te doen met de Interne Winter Competitie.  

Uitvoering

Er wordt gespeeld op de dinsdagavond, aanvang 19.30 uur;

In principe wordt doublet gespeeld, maar afhankelijk van het aantal deelnemers zo nodig triplet;

In totaal zijn er 23 speelavonden, waarvan 10 in 2022 (tot de kerstperiode);

De wedstrijdindeling wordt bepaald middels computerloting;

De gehele periode speelt iedereen tegen iedereen.

Het eindklassement van de poule levert twee clubkampioenen op, zijnde de hoogst geëindigde man en hoogst geëindigde vrouw. Beiden krijgen de bijbehorende wisseltrofee uitgereikt;

Daarnaast ontvangen de bovenste drie van het eindklassement hiervoor een prijs;

Om mee te dingen voor het eindklassement dient een speler tenminste 17 speelavonden IWC gespeeld te hebben;

Het inschrijfgeld bedraagt €1,50 per persoon per avond.

Hiervoor worden elke dinsdagavond dagprijzen uitgereikt voor de bovenste drie plaatsen. Daarnaast wordt er een lootprijs uitgereikt.

Indien een prijswinnaar niet meer aanwezig is bij de prijsuitreiking schuift de prijs door naar de volgende;

Bij een eventueel geschil beslist de voor die avond aangewezen wedstrijdleider;  

Evaluatie

Na afloop van het seizoen 2022-2023 zal deze nieuwe organisatie geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

De Wedstrijdcommissie