Club Informatie

Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging “De Teerling”, 

een vleugje Frankrijk in Tiel.

De Teerling in vogelvlucht

Nadat al in 1985 door enkele groepjes mensen op aparte locaties in Tiel jeu de boules werd gespeeld, werd  in 1987 de Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging opgericht.

Het moeizame proces van de oprichting van de vereniging ontlokte één van de aanwezigen een zucht van verlichting: “Hè, hè.. de teerling is geworpen”. Daarmee was de naam van de nieuwe vereniging geboren.

Om meer bekendheid te krijgen en meer leden te kunnen werven werd het terrein van het Bouw en Avonturen Speelpark (BAS) aan de Hertog Karellaan in 1988 verruild voor het meer centraal in Tiel gelegen Kalverbos. Ook werd de vereniging dat jaar ingeschreven bij de NJBB, de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

De aanwezige hondenpoep in het Kalverbos was aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe, permanente locatie. Na twee jaar speuren kwam in 1990 het verlossende bericht, men kon terecht op het terrein van voetbalclub TEC aan de Laan van Westroyen in Tiel.

Van de gemeente werd het terrein gehuurd en van TEC de doucheruimte en het toilet.

Vanaf 8 mei 1991 kon men spelen op het eigen terrein.

Medio 1992 ontstond het idee om een clubhuis te realiseren, dit leidde in 1994 tot de bouw van een viertal overdekte banen. Vanaf 1999 werd de accommodatie stukje bij beetje verbeterd, waarbij uiteindelijk in 2006 de twee extra binnenbanen van “De Wilde Heuvel” (naar de twee fanatiekste bouwers Joop de Wilde en Jan van de Heuvel) op feestelijk wijze in gebruik werden genomen.

Vanwege het inmiddels behoorlijk gedateerde clubgebouw ontstond in 2014 het idee voor de bouw van een geheel nieuw Boulodrome op de huidige locatie. Hiermee begon opnieuw een langdurig en moeizaam traject, waarbij eind augustus 2017 de benodigde omgevingsvergunning door de gemeente Tiel werd verstrekt. De bouw van een nieuwe speelhal (Fase 1 van de Boulodrome) is medio 2018 gerealiseerd, de opening was op 22 september.

Met een fantastisch sponsorbedrag van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel en een bouwsubsidie van het ministerie van VWS werd in 2019 de financiële basis gelegd voor de volgende fase van de Boulodrome. Medio maart 2020 is begonnen met de vervanging van de kantine door een compleet nieuwe ontmoetingsruimte. Deze ruimte is op 10-10-2020 onder forse coronabeperkingen officieel geopend. De daadwerkelijke ingebruikname vond, vanwege corona, pas in juni 2021 plaats.

Nadat de leden in juni 2022 hadden ingestemd met het plan voor de derde fase van de Boulodrome kon de oude hal gesloopt worden, waarna begonnen werd met de bouw van de tweede nieuwe speelhal. Eind 2022 kon er al ge-jeu-de-bould worden in de tweede hal.

En op 10 februari 2023 werd de geheel voltooide Boulodrome officieel geopend. Een prachtige, sfeervolle, energiezuinige en multifunctionele accommodatie.

Met dit nieuwe clubgebouw beschikt de vereniging nu over 12 moderne binnenbanen en 21 buitenbanen met verlichting. Oftewel: de Teerling is klaar voor de toekomst!

Actuele informatie

Onze vereniging telt ca. 100 leden. Ongeveer een derde deel daarvan zijn wedstrijdspelers, de overigen spelen recreatief jeu de boules. Onze locatie is op vier vaste momenten per week geopend (dinsdag- en vrijdagavond, woensdag- en zondagmiddag), daarnaast worden er regelmatige extra activiteiten georganiseerd zoals een speciaal toernooi of een gezellige Franse middag.

Voor alle informatie over onze vereniging kunt u terecht op onze website, www.deteerling.nl

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral eens geheel vrijblijvend langs op onze locatie op Sportpark “De Lok”, Laan van Westroyen 3 te Tiel.