Samenstelling Bestuur

Voorzitter:                              Ed Roelofs

Secretaris:                               Irma Koop

Penningmeester:                   Bert van Oosterwijk

Wedstrijdsecretaris:              Vacant

Hoofd onderhoud:                 Bert Olthof