Op punt (57) februari 2022

Op punt! (57)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 februari 2022

Beste leden van “De Teerling”,

Afgelopen maand zijn ons helaas twee (oud)leden ontvallen. Op 7 januari overleed Theo van Berkem, Theo leed al enkele jaren aan longkanker en is 79 jaar geworden. En op 27 januari stierf Irene Zwier op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van COPD. Beiden waren tot afgelopen 1 januari jarenlang trouw lid van onze vereniging. Allen veel sterkte gewenst bij het verwerken van dit verlies.

Wat de coronamaatregelen betreft zijn we gelukkig weer uit de strenge lockdown. Vanaf zondag 16 januari kon er bij ons weer gebould worden. En omdat de sportkantines nog gesloten moesten blijven hebben we het bekende ‘drankje to go’ weer ingevoerd. Vanaf woensdag 26 januari mocht ook de ontmoetingsruimte weer open, tot 22.00 uur. Inmiddels heeft het bestuur besloten om vanaf 1 februari de Activiteitenkalender 2022 weer te volgen. Dit betekent de herstart van onze interne wintercompetitie op dinsdag 1 februari, een Franse Middag op zondag 20 februari en een Kronentoernooi op woensdag 23 februari.

Helaas kon het Kouwe klauwen toernooi van 28 januari niet doorgaan. In plaats daarvan zal in de zomerperiode op een nog nader te bepalen vrijdagavond een Tropical Evening georganiseerd worden.

Afgelopen vrijdag heeft de NJBB besloten om de NPC dit seizoen niet meer te hervatten, dit vanwege de vele omikronbesmettingen. Wel dienen de nog niet gespeelde wedstrijden uit de eerste competitiehelft te worden ingehaald. Vervolgens geldt de stand halverwege tevens als eindstand van het NPC seizoen 2021-2022. Voor “De Teerling” houdt dit in dat Team 1 nog één uitwedstrijd moet spelen en dat Team 2 op de vierde plaats is geëindigd in de poule.

Team 3 is als eerste geëindigd in de poule en dus kampioen geworden! Graag feliciteer ik Team 3 van harte met dit prachtige resultaat.

Wat de financiering van de laatste fase van onze Bouledrome betreft kan ik helaas alleen melden dat de Provincie nog geen definitieve beslissing heeft genomen over hun bijdrage. Gedeputeerde Jan Marking wil eerst nog een gesprek  met de wethouder Sport van Tiel, Carla Kreuk, hierover. Wordt vervolgd dus…

Tenslotte vraag ik graag aandacht voor de Algemene Ledenvergadering 2022. Deze staat geagendeerd voor vrijdag 11 maart om 19.30 uur. Het bestuur, optimistisch als altijd, gaat er voorlopig vanuit dat dit gewoon door kan gaan. Pas na de coronapersconferentie van 8 maart zal hierover echter een definitieve beslissing worden genomen.

Tot zover deze column.

Blijf gezond, met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.