Op punt (56) januari 2022

Op punt! (56)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

2 januari 2022

Beste leden van “De Teerling”,

In deze eerste column van 2022 begin ik natuurlijk met de beste wensen voor alle leden en hun dierbaren. En iedereen vooral veel gezondheid gewenst, als basis voor (meer) geluk.

Net als vorig jaar beginnen we het nieuwe jaar in een harde corona lockdown. Dus opnieuw geen nieuwjaarsbijeenkomst en voorlopig niet jeu de boulen. Hopelijk worden de maatregelen na 14 januari snel weer versoepeld…

Traditioneel blikken we aan het begin van een nieuw kalenderjaar altijd even terug op het afgelopen jaar. Ondanks dat de coronapandemie ons gedurende het gehele jaar 2021 nadrukkelijk heeft beïnvloed, zijn we als vereniging het jaar toch aardig goed doorgekomen. Het ledenbestand is behoorlijk op niveau gebleven (-3) en ook financieel was het uiteindelijk geen slecht jaar. De daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe ontmoetingsruimte was zeker een hoogtepunt. Voor meer details over 2021 verwijs ik alvast naar het later te verschijnen jaarverslag.

De vraag hoe 2022 verder zal gaan verlopen is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden. Veel zal afhangen van de verdere ontwikkelingen rondom de coronapandemie. Zodra het kan zullen we de activiteitenkalender weer oppakken.

Graag wil ik alvast aandacht vragen voor zondag 22 mei: die dag bestaat “De Teerling”precies 35 jaar. Het bestuur heeft besloten dat te vieren met een speciaal jubileumtoernooi voor alle leden en hun familie. We hopen op een grote opkomst, dus daarom mijn tip: reserveer deze dag vast in de agenda.

Zoals al vaker aangegeven is het de planning om komend voorjaar de oude speelhal te vervangen door een tweede nieuwe hal. In de laatste periode van 2021 zijn de nodige initiatieven ontplooid om het benodigde geld bijeen te krijgen. Afgelopen november heeft de gemeenteraad van Tiel een motie over financiële steun aan “De Teerling” aangenomen, mits ook de provincie als cofinancier zich hierbij aansluit. Het besluit hierover van de provincie wordt medio deze maand verwacht. 

Daarnaast is er weer contact geweest met de firma van Doorn, onze vaste aannemer uit Ochten. En zij hebben in hun agenda dit voorjaar ruimte voor onze opdracht gereserveerd.

Kortom, alles wordt in het werk gesteld om in ons 35 jarig jubileumjaar de bouw van onze nieuwe Boulodrome af te ronden.

Daarnaast kunnen we nu alleen maar hopen dat we met elkaar weer snel een balletje kunnen gooien op de club.

Blijf gezond, met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.