Op punt (59) april 2022

(Maandelijkse column van de voorzitter)

3 april 2022

Beste leden van “De Teerling”,

Ondanks een opleving van coronabesmettingen begin maart waren er toch 43 leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart. Ook hadden acht leden een machtiging afgegeven. De vergadering is prima verlopen. De aftredende bestuursleden (de voorzitter, de secretaris en de wedstrijdsecretaris) zijn allen herkozen. Daarnaast werd het NPC Team 3 als kersverse kampioen in de bloemetjes gezet. Na afloop werd er door enkelen nog een balletje gegooid, terwijl er ook veel leden nog gezellig bleven napraten.

Tijdens de vergadering heb ik iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd over alle perikelen rondom de subsidie voor de laatste fase van de Boulodrome. De ontwikkelingen in dit dossier volgen elkaar nog steeds in snel tempo op.

Door een eenzijdige actie van de wethouder Sport, Carla Kreuk, dreigt het ons toegezegde subsidiebedrag van €30.000 door de gemeente te worden terug getrokken. Dat is voor ons natuurlijk niet acceptabel.

Naast het nog lopende traject van cofinanciering door de provincie -als randvoorwaarde voor de subsidie van de gemeente- hebben we daarom onze hoofdsponsor, de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis in Tiel, formeel gevraagd als alternatieve cofinancier. Dit verzoek is nu in behandeling bij het bestuur van de Stichting.

Daarnaast is er, als voorbereiding op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, op 6 april een vergadering van de zogenaamde ‘informatieve commissie’. Als ‘inspreker’ zal ik daar een pleidooi houden voor het behoud van de al toegezegde subsidie voor “De Teerling”.

En tenslotte zullen we bij de al genoemde eerste vergadering van de  gemeenteraad op donderdag 28 april (dus niet 26 april!) met een flink aantal leden plaats nemen op de publieke tribune om zo in beeld en geluid ons standpunt kracht bij te zetten.

Zo laten we als vereniging duidelijk zien waar we voor staan en wat ons doel is, namelijk het nog deze zomer realiseren van de laatste fase van ons Boulodrome!

En dan nog even een terugblik op onze jeu de boules activiteiten van de afgelopen maand. De Franse middag van 20 maart was met 40 deelnemers prima bezet. Opvallend was het grote aantal spelers van buiten onze vereniging. Iedereen genoot van deze gezellige middag, met prima catering van Mary en Trudy (waarvoor dank).

Ook het Kronentoernooi van 30 maart had met 42 spelers een mooie opkomst.

Wat de komende activiteiten betreft, op dinsdag 5 april is de prijsuitreiking van de Interne Winter Competitie. Dit is tevens de eerste avond van het Koppeltoernooi. En op zondag 10 april is het Paaseierentoernooi (alleen voor leden). Nu corona achter ons ligt nodig ik graag alle leden uit om zo mogelijk weer deel te nemen aan onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.