Op punt (80) januari 2024

(Maandelijkse column van de voorzitter)

2 januari 2024

Beste leden van de Teerling,

Natuurlijk begin ik deze eerste column van het nieuwe jaar met al onze leden en hun dierbaren een Gezond, Gelukkig en Sportief 2024 te wensen.

Terugkijkend naar de activiteiten afgelopen december valt op dat zowel het Kerst Kronentoernooi (13 dec.) als de Kerst Franse middag (17 dec.) met resp. 41 en 38 deelnemers uitstekend bezet waren.

Op 29 december zijn de workshops van de door Zinder georganiseerde Winterschool voor Senioren gestart. De workshop jeu de boules trok drie geïnteresseerden, de workshop handboogschieten kende zes deelnemers. Op donderdag 4 en vrijdag 12 januari zijn de overige workshops van de Winterschool.

Vanaf volgende week beginnen de reguliere jeu de boules competities weer te draaien.

Zo is op dinsdag 9 januari de 11e speelavond (van in totaal 23) van onze Interne Winter Competitie (IWC).

De tweede seizoenshelft van de Nationale Petanque Competitie (NPC) begint op zaterdag 13 januari. Voor beide teams van de Teerling staat dan een uitwedstrijd op het programma. Momenteel staat Team 1 op de derde plaats in de poule, Team 2 staat op de achtste plaats. Op zaterdag 27 januari spelen beide teams thuis, supporters zijn dan van harte welkom!

Op de Activiteitenkalender van januari staan verder nog de Franse middag (zondag 21), het Kronentoernooi (woensdag 24) en ons traditionele Kouwe Klauwen Toernooi op vrijdag 26 januari. Leden die een bijdrage willen leveren aan de organisatie worden gevraagd zich aan te melden bij iemand van het bestuur.

Als laatste item kan ik mededelen dat het bestuur er uiteindelijk, negen maanden na het ontstaan van de vacature, in is geslaagd nieuwe bestuursleden te werven.

Wim Lubbinge is bereid gevonden de functie Bestuurslid Algemene Zaken te vervullen. Dit is een nieuwe bestuursfunctie die in de plaats komt van Wedstrijdsecretaris. De voordracht van Wim zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 maart aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.

Zoals eerder aangegeven heeft het bestuur besloten de baractiviteiten zoveel mogelijk los te koppelen van de functie van penningmeester. Voor de nieuwe functie van barcommissaris is Jenny van der Burg bereid gevonden. Samen met Wim zal zij de nieuwe Barcommissie (de opvolger van de Kantinecommissie) vorm gaan geven.

Tenslotte heeft het bestuur een tweetal leden bereid gevonden als mogelijke opvolger van Bert van Oosterwijk als penningmeester per maart 2025. Met beide kandidaten vinden momenteel gesprekken plaats, meer nieuws hierover op de komende ALV van 8 maart.

Met sportieve groet,

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.