Op punt! (31)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

3 december 2019.

Beste leden van “De Teerling”,

Allereerst wil ik even terugblikken op onze extra algemene ledenvergadering van 15 november jl.  Het was met 55 aanwezige leden een druk bezochte vergadering, tevens waren er 15 machtigingen afgegeven.  Als belangrijkste agendapunt presenteerde het bestuur het plan voor fase 2 van de Boulodrome, de renovatie van de kantine, inclusief de financiële onderbouwing. Na een korte discussie, waarin vragen van leden werden beantwoord, werd er gestemd. Het plan werd unaniem aangenomen, een mooi resultaat, waar het bestuur zeer content mee is. Aansluitend werd de samenstelling van de aangepaste Boulodromecommissie bekend gemaakt, nu bestaande uit een bouwteam en een inrichtingsteam.

De planning is dat we begin april 2020 starten met de werkzaamheden voor fase 2, de afronding is voorzien begin september 2020.

Ook is in de kantine een ideeënbus geplaatst, waarin leden al hun ideeën over de komende verbouwing en de inrichting van de nieuwe kantine kwijt kunnen. Ik hoop dat veel leden hier gebruik van zullen maken, alle ingediende ideeën zullen serieus in beschouwing worden genomen.

Wat het jeu de boulen betreft, het Herfsttoernooi van 10 november was met meer dan 30 spelers prima bezet. Het Kronentoernooi op 27 november kende met 40 deelnemers opnieuw een grote opkomst.

Onze interne wintercompetitie zal vanavond worden onderbroken door het Sinterklaastoernooi, waarbij de Sint ons voor het eerst sinds lange tijd weer zal bezoeken. Onze laatste extra activiteit dit jaar is de speciale Kerst Franse middag op zondag 15 december, er is nog ruimte voor meer deelnemers.

Binnenkort zal de Boulodromecommissie in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen komen, hier zal ik in mijn volgende column kort verslag van doen.

Tenslotte wil ik nog graag een oproep doen: tijdens de extra ledenvergadering heeft Jan Jansen aangegeven dat hij zijn functie als secretaris graag wil overdragen, uiterlijk bij de jaarlijkse ledenvergadering op 13 maart 2020. Leden die interesse hebben in deze functie worden verzocht dit bij het bestuur kenbaar te maken.

Daarnaast is het bestuur op zoek naar vrijwilligers voor de organisatie van het Kouwe Klauwen toernooi op vrijdag 24 januari 2020. Belangstellenden kunnen zich melden bij Bert van Oosterwijk.

Tot zover, ‘tot bouls’.

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.