Op punt! (33)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 februari 2020.

Beste leden van “De Teerling”,

Om maar gelijk met onze kernactiviteiten te beginnen, de eerste Franse middag van dit jaar was weer gezellig en kende 34 deelnemers. In de aanloop naar het Kouwe Klauwentoernooi bleef de inschrijflijst lange tijd behoorlijk leeg, maar uiteindelijk waren er toch 36 spelers. Helaas geen sneeuw en echt koud was het ook niet. De vele vuurkorven zorgden ook dit jaar voor een gezellige sfeer op de buitenbanen. In de pauze toch bingo, voor mij een verrassing dat dit toch geregeld was… leuk! En na afloop natuurlijk de verloting met veel prijzen, allemaal volledig gesponsord. Met alleen al van de verloting een netto opbrengst voor de club van €660, een voortreffelijk resultaat. Graag wil ik nogmaals alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inspanningen om dit evenement weer tot een succes te maken. Chapeau!

De woensdagmiddag kent de laatste tijd steeds ongeveer 40 spelers en is daarmee het drukst bezocht van alle wekelijkse speelmomenten. Ook het Kronentoernooi van de 29e was daarop geen uitzondering, 46 deelnemers streden om de -deze keer gezonde- prijzen.

Medio januari is de Boulodromecommissie opnieuw bijeen gekomen. Het grote plan voor fase 2 is nu opgedeeld in kleine stukken en verdeeld onder de commissieleden. Die werken de details verder uit en komen de volgende bijeenkomst met hun voorstellen. Dan zal er ook een financieel overzicht worden gemaakt van alle deelplannen, zodat duidelijk wordt of dit binnen de begroting valt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart zal het definitieve plan voor fase 2 bekend gemaakt worden.

Afgelopen november heeft Jan Jansen aangegeven in maart 2002 te zullen stoppen met z’n werkzaamheden als secretaris. Daarnaast heeft Remmy Kiers recent aangegeven dat zij om persoonlijke redenen haar functie als wedstrijdsecretaris per 1 april 2020 zal beëindigen. Dit betekent dat beide functionarissen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 13 maart zullen aftreden. Met deze beide functies komen ook de taken van beheerder website en ledenadministrateur vacant. Leden die belangstelling hebben voor één van genoemde

-vetgedrukte- functies of taken worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur. Graag doe ik een beroep op vooral de jongere leden van onze vereniging om zich beschikbaar te stellen. En met het vertrek van Remmy is het zeer wenselijk om opnieuw een vrouw in het bestuur te kunnen opnemen, dus dames, schroom niet 😉

Tenslotte wil ik graag de Franse middag van 16 februari onder de aandacht brengen, de inschrijflijst hangt in het clubhuis.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.