Op punt! (35)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 april 2020.

Beste leden van “De Teerling”,

Heel vreemd, onwezenlijk. Hoe binnen enkele weken de situatie in de wereld, in Nederland, in Tiel en ook bij onze vereniging zo kan veranderen. Ongekend en dat allemaal door het coronavirus. In de dagen tot de algemene ledenvergadering van 13 maart dachten we dat het nog niet zo’n vaart zou lopen. Toen echter die ochtend door de NJBB werd besloten dat alle activiteiten voor de periode tot 31 maart waren afgelast, restte ons als bestuur niets anders dan ook onze geplande activiteiten te schrappen. Dus geen algemene ledenvergadering die avond. Alle leden werden per e-mail of telefonisch hierover geïnformeerd, ook is gelijk een algemene mededeling op de website geplaatst. Een tiental leden kwam die vrijdagavond toch even een balletje gooien. Ook zondagmiddag -15 maart- kwam er nog een klein groepje leden spelen. Voorlopig voor het laatst, bleek later die avond. Terwijl wij dachten onze locatie voor recreatief jeu de boules nog open te kunnen houden, werden door de overheid per direct alle sportaccommodaties tot 6 april gesloten.

Na dat weekend volgden opnieuw aanvullende maatregelen van de overheid. Ook dit had voor  onze vereniging de nodige consequenties. Zo is  door de NJBB het NPC seizoen 2019-2020 per direct  beëindigd, de huidige stand in de poule is tevens de eindstand. De vier teams van “De Teerling” zijn respectievelijk 2e, 2e, 3e en 4e geworden in hun poule, een mooi resultaat.

Zelf hebben we besloten onze interne wintercompetitie per direct te beëindigen. In de  einduitslag is Arjan de Jongh als 1e (tevens hoogst geklasseerde man), Sep Tahamata als 2e en Bianca Vink als 3e (tevens hoogst geklasseerde vrouw) geëindigd. De complete eindstand zal op de website worden geplaatst. Graag feliciteer ik hierbij alvast de winnaars, de prijsuitreiking zal op een nog nader te bepalen moment gehouden worden.   

In lijn met de richtlijnen van de NJBB hebben we verder besloten al onze geplande jeu de boules activiteiten in de periode tot 1 juni af te gelasten.

Nu de algemene ledenvergadering opnieuw is uitgesteld wil ik enkele onderwerpen hier kort bespreken. Als eerste het lokale sportakkoord: op 5 februari jl. is in Tiel het lokale sportakkoord getekend. Dit is de lokale invulling van het door de overheid opgestelde nationale sportakkoord. Ook vanuit “De Teerling” hebben we een project ingediend, namelijk het verzorgen van een aantal workshops jeu de boules voor ouderen in 2021. Dit project is goedgekeurd, waarbij er maximaal €2.500 beschikbaar is voor de uitvoering. Eind dit jaar zullen we hiervoor een detailplan maken.

Eind november vorig jaar ben ik door het districtsbestuur van het District-Midden van de NJBB benaderd met het verzoek om me kandidaat te stellen als bondsraadslid voor de periode 2020-2023. Na een korte oriëntatie op deze functie heb ik ja gezegd. En zoals te lezen in de laatste uitgave van het blad “Petanque” ben ik inderdaad direct gekozen in de bondsraad.  

Dan onze Boulodrome. Gelukkig is er in Nederland geen totale ‘lock-down’ ingesteld en kan er in de bouw -met inachtneming van de ingestelde hygiënemaatregelen- doorgewerkt worden. Daarom hebben we besloten de geplande werkzaamheden voor de Boulodrome fase 2 door te laten gaan. En dat niet alleen: omdat de locatie toch al gesloten was zijn we zelfs een week eerder begonnen. Het klusteam o.l.v. Cor Wiegers heeft sinds 23 maart  hard gewerkt. De oude speelhal is ingericht als tijdelijke kantine en de oude kantine is leeggeruimd en inmiddels ook al grotendeels gesloopt. Deze werkzaamheden liggen daarmee voor op schema. En als de coronacrisis en het grondwaterpeil niet voor vertraging zorgen zal Firma van Doorn op 20 april beginnen met hun bouwwerkzaamheden. Kortom, dit project ziet er momenteel goed uit!

Het mag duidelijk zijn dat de voorgestelde bestuurswijzigingen door het uitstellen van de algemene ledenvergadering niet geëffectueerd kunnen worden. Het zittende bestuur blijft daarom voorlopig in functie. Wel heeft Jan de Leeuw het beheer van de website inmiddels overgenomen van Remmy.

Tenslotte vraag ik graag aandacht voor de bestrijding van het door de koning zo treffend aangeduide ‘eenzaamheidsvirus’. Nu ook binnen onze vereniging de sociale contacten geminimaliseerd zijn is het moeilijk voor het bestuur om van het lief en leed van alle leden op de hoogte te blijven. Daarom roep ik de leden op om ons op de hoogte te houden van moeilijke situaties. Aan leden die hulp nodig hebben wordt gevraagd contact met ons op te nemen. Wij zullen er van onze kant alles aan doen om de gevraagde hulp te bieden.

Tot zover deze wat langere column. Ik hoop dat iedereen deze moeilijk tijd goed doorkomt en wens alle leden toe dat ze gezond blijven.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.