Op punt! (36)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 mei 2020.

Beste leden van “De Teerling”,

De afgelopen maand is vanwege corona voor iedereen heel anders verlopen dan gedacht.

Om met het belangrijkste te beginnen: voor zover bekend is er nog niemand van de leden door het virus getroffen. Wel zijn bij een aantal van ons familieleden of vrienden besmet geraakt, waarvan sommigen helaas zijn overleden. Alle betrokkenen veel sterkte gewenst met het verwerken van dit verlies.

Zoals bekend is onze accommodatie tot 1 juni gesloten voor sportactiviteiten. Vooruitlopend op een mogelijke versoepeling van de maatregelen is het bestuur begonnen met het opstellen van  een protocol ‘jeu de boules in de 1,5 metersamenleving’.  In dit protocol wordt beschreven hoe wij, met inachtneming van de door de overheid opgelegde beperkingen, toch weer zouden kunnen gaan spelen. Dit door het nemen van een aantal maatregelen (zoals een maximum aantal spelers, het garanderen van voldoende afstand, optimale hygiëne etc.) Zodra ons protocol klaar is zullen we de NJBB hierover informeren. Hopelijk komt er eind mei meer duidelijkheid over wanneer we ons mooie jeu de boules zouden kunnen hervatten.

Intussen heeft de Boulodrome-klusgroep niet stil gezeten. Sterker nog, er is zo hard gewerkt dat de complete kantine inmiddels van de aardbodem is verdwenen! Voorafgaande aan de sloop zijn eerst alle benodigde elementen uit de kantine overgebracht naar de oude speelhal. Die fungeert nu als ‘schaftkeet’ en zal, zodra we weer mogen gaan spelen, als tijdelijke kantine in gebruik worden genomen. In overleg met Firma van Doorn is afgesproken dat zij op woensdag 6 mei daadwerkelijk met hun bouwactiviteiten gaan beginnen. Naar verwachting zal de bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte ca. zes weken gaan duren. Vervolgens zal het gebouw casco aan ons worden opgeleverd en zullen we, net als bij de speelhal, met eigen mensen de afbouw en inrichting gaan verzorgen.   

Dan iets over de samenstelling van de teams voor het NPC seizoen 2020-2021. Uit informatie van de teamleiders bleek, dat zowel bij team 1 als bij team 4 enkele spelers niet meer beschikbaar zijn voor het komende seizoen. Team 2 en 3 kennen geen vacatures. Na overleg tussen betrokken teamleiders en de wedstrijdcommissie is besloten om team 4 op te heffen. Door herverdeling van enkele spelers kunnen drie volwaardige teams aan de nieuwe competitie beginnen. Alle betrokkenen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. De (concept)teamindeling zal binnenkort op de website worden geplaatst.

Nu de leden elkaar op de club al meer dan een maand niet hebben kunnen ontmoeten wordt het op alternatieve wijze onderhouden van de sociale contacten steeds belangrijker.  Alle leden die gebruik kunnen maken van het internet kunnen via onze website op de hoogte blijven van het wel en wee van “De Teerling”. Met degenen die niet digitaal actief zijn wordt door het bestuur telefonisch contact onderhouden. Verder wil ik iedereen nogmaals vragen om ons op de hoogte te houden van moeilijke situaties en om daadwerkelijk om hulp te vragen wanneer dit nodig is.

Alleen samen kunnen we deze voor velen moeilijke periode trotseren. Blijf gezond en hopelijk tot spoedig ziens.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.