Op punt! (39)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

3 augustus 2020.

Beste leden van “De Teerling”,

Met een goed gevoel kijk ik terug op de, vanwege corona, uitgestelde Algemene ledenvergadering van 10 juli. Met maar liefst 53 aanwezige leden was de ‘corona-proof’ ingerichte tijdelijke kantine tot de laatste stoel bezet. Een vlot verlopen vergadering, waarin Irma Koop tot secretaris en Michail Warrink tot wedstrijdsecretaris werden gekozen. Het voorstel om aftredend secretaris Jan Jansen te benoemen tot erelid werd unaniem gesteund. Na in de bloemen te zijn gezet bedankte het zichtbaar aangedane kersverse erelid de leden voor hun vertrouwen in de afgelopen vele jaren. Ook werd het gewijzigde Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Dit document is intussen door onze nieuwe webmaster Jan de Leeuw op de website geplaatst. En na afloop van de vergadering werd er door veel leden nog lang gezellig nagepraat.

Ander positief nieuws is dat steeds meer leden weer een balletje komen gooien. Met name de woensdagmiddagen zijn weer populair, met op 22 juli zelfs 36 spelers. Ook hebben we ondanks alle beperkingen inmiddels weer enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen. Zoals tijdens de ledenvergadering al gemeld zijn alle activiteiten voor gasten van buiten opgeschort tot de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte op 10 oktober. De Kronentoernooien van 26 augustus en 23 september gaan wel gewoon door.

Terwijl de buitenkant zo goed als af is wordt binnen hard gewerkt aan de afbouw van de ontmoetingsruimte. De diverse binnenruimtes beginnen steeds meer vorm te krijgen en de wand naar de speelhal is inmiddels helemaal dicht gemaakt. Ook de aanleg van de elektrische leidingen en het sanitair vordert gestaag. Binnenkort wordt begonnen met het plaatsen van de keuken. Door het uitstel van de opening is er nu iets meer tijd gekomen voor alle afbouwwerkzaamheden en de inrichting.

Tenslotte vraag ik aandacht voor de Algemene Mededeling van 25 juli. Laten we ons allemaal houden aan de coronamaatregelen, zoals ook verwoord in ons protocol. Alleen zo kunnen we gezellig blijven jeu de boulen en lopen we de minste kans op nieuwe coronabesmettingen.

Ik reken op jullie aller medewerking. 

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.