Op punt! (46)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 maart 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Met maart op de kalender is ons winterseizoen aan de laatste maand begonnen. Op 1 april begint immers het zomerseizoen en gaan we van de hal weer naar de buitenbanen.

Helaas gelden momenteel nog strenge corona beperkingen, waarbij binnen spelen verboden is en we buiten maar met maximaal twee mensen per baan mogen spelen (dus alleen tête-a-tête).  Zolang de huidige maatregelen van kracht zijn blijft onze locatie in principe gesloten.

Het enige wat we de leden wel kunnen bieden is het op eigen gelegenheid individueel buiten trainen of met z’n tweeën tête-a-tête spelen, onder handhaving van de 1,5 meter. Het bestuur heeft besloten om dit vanaf nu toe te staan. Let wel, het clubhuis en daarmee ook de toiletten zijn gesloten. Ook wordt iedereen verzocht het toegangshek telkens weer goed af te sluiten.

En dan onze actie ”HELP DE TEERLING DE CORONAWINTER DOOR”. Direct na de start , begin februari, begonnen leden al geld over te maken. En nu, na ruim drie weken, staat de teller al op meer dan 2.500 euro! Een prachtig resultaat en een blije Jpenningmeester. Hierbij wil ik alle gulle gevers alvast hartelijk bedanken voor hun bijdrage. En tegen de leden die nog geen geld hebben overgemaakt zou ik willen zeggen: alle beetjes helpen, doe vooral mee.

Vanwege de huidige corona maatregelen heeft het bestuur besloten de voor 12 maart geplande Algemene Ledenvergadering 2021 te verschuiven naar vrijdag 11 juni. Ook is door de overheid besloten om de jaarlijkse klusactie NL Doet te verschuiven naar 28-29 mei.

Tenslotte iets over de NPC, de Nationale Petanque Competitie. Het seizoen 2020-2021 is vanwege corona na één speeldag door de NJBB beëindigd. Onze vereniging was hierin met drie teams actief.

Binnenkort starten we met de planning voor het komende NPC seizoen. De wedstrijd-commissie (Michail Warrink en ondergetekende) zal in overleg met de teamleiders (Jan de Jongh, Wim van Helten en Hans Verkerk) de teamindeling maken voor het volgende seizoen. Alle leden uit de teams van vorig jaar zullen door de eigen teamleider benaderd worden. Leden die vorig jaar geen NPC speelden, maar dit komend jaar wel zouden willen doen, worden verzocht zich uiterlijk  1 april aan te melden bij de wedstrijdcommissie.  

Tot zover deze column. Blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de club,

met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.