Op punt 54 november 2021

Op punt! (54)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

4 november 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Net nu alle activiteiten van onze vereniging weer volop draaien worden we opnieuw geconfronteerd met verslechterende coronacijfers en (her)invoering van maatregelen.

De op 25 september ingevoerde controle van de coronatoegangspas (QR-code) heeft bij ons gelukkig niet tot problemen geleid. Zowel de eigen leden als bezoekers zijn hier soepel in meegegaan, dank daarvoor.

Vanaf zaterdag 6 november is het hebben en tonen van de QR-code verplicht om toegang tot het clubgebouw te kunnen krijgen. Mensen zonder QR-code zullen worden geweigerd, ook bij ons. Daarnaast is het advies van de overheid om buiten het sporten om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand weer in acht te nemen. Hopelijk blijft het bij deze maatregelen en kunnen we zo normaal mogelijk onze activiteiten blijven doen.

Wat de toernooien in oktober betreft, de Franse Middag van de 17e was echt een topper.

Er waren 50 spelers (waarvan een aanzienlijk deel van buiten), de catering van Pieter en Misha was van hoog niveau (heel veel dank daarvoor) en we werden ook nog getrakteerd op een enthousiaste troubadour met accordeon, die zelf ook geen genoeg kreeg van het spelen van (oud)Hollandse liedjes. Ook daarna bleef het nog lange tijd gezellig druk.

Het Kronentoernooi op de 27e was met 36 deelnemers ook prima bezet.

Bij de officiële opening van onze ontmoetingsruimte op 10-10-2020 had het bestuur onze hoofdsponsor uitgenodigd voor een informeel bezoek. Vanwege corona kon dit lange tijd niet plaatsvinden, maar nu was de tijd er rijp voor. Op 19 oktober werd het voltallige College van Regenten van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis door het ‘bestuur+’ ontvangen.

Het werd een gezellig bezoek, waarbij ook met gemengde teams nog een balletje werd gegooid. Afgesproken is om de contacten warm te houden en de samenwerking te intensiveren.

Tijdens bovengenoemd bezoek is ook gesproken over de benodigde financiering van fase 3 van de Boulodrome, de vervanging van de oude speelhal door een nieuwe hal. Naar aanleiding hiervan zijn er nu gesprekken gaande met zowel de gemeente Tiel, als de provincie Gelderland. Als ondersteuning van die gesprekken zijn er brieven gestuurd, o.a. aan het gemeentebestuur van Tiel en aan alle fractievoorzitters van de raad. Ook zal een delegatie van provinciebestuurders begin december een bezoek brengen aan onze clublocatie.

Zodra er aanleiding toe is zullen de leden van “De Teerling” over de verdere voortgang geïnformeerd worden.

Tot zover, tot ziens weer op de club.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.