Op punt (61) juni 2022

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 juni 2022

Beste leden van “De Teerling”,

Allereerst kijk ik met veel plezier terug op de viering van ons 35-jarig bestaan op 22 mei.

Het jubileumtoernooi was goed bezet, er waren ca. 50 leden en familieleden aanwezig op onze prachtig versierde clublocatie. Ook de weergoden waren ons gunstig gezind, het was een heerlijk zomerse zondagmiddag. Er werd leuk gespeeld en ook de inwendige mens werd niet vergeten. Verrassend was het spontane bezoek van de voorzitter van de NJBB, Lieke Vogels, aan onze vereniging. Aan het eind van de middag verzorgde troubadour van Dijk een gezellig deuntje op z’n trekzak. Als presentje kregen alle leden een jeu de boules doekje met het embleem van “De Teerling”. (PS: Dit presentje zal ook aan de die dag niet aanwezige leden worden uitgereikt.)

Eerder in mei, op de 14e, was de eerste uitwisseling met Jeu de Boules Club Beusichem. Deze zaterdag togen 12 leden van “De Teerling” naar de knusse clublocatie in Beusichem. Ook hier werd het een gezellige boulesmiddag, uitstekend verzorgd door onze collega-bestuurders. Afgesproken is dat we in de toekomst vaker een uitwisseling met hen gaan organiseren. 

Deze maand valt de definitieve beslissing over de bouw van onze tweede nieuwe speelhal.

Eind april is de al eind 2021 toegezegde bijdrage van de gemeente als co financier zeker gesteld (tot 31 december 2022). Ook werd toen duidelijk dat de provincie weinig mogelijkheden ziet om ons dit jaar te ondersteunen. Daardoor blijft voor ons alleen de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel nog over als mogelijke co financier.

Op 7 juni neemt de Stichting een definitief besluit over ons verzoek.

Intussen heeft het bestuur de benodigde Extra Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor vrijdag 10 juni. Alle leden hebben inmiddels de benodigde stukken toegestuurd gekregen.

Bij een positief besluit van de ledenvergadering zal zo spoedig mogelijk daarna de sloop van de oude hal ter hand worden genomen door het bedrijf Piet v.d. Berg. Aansluitend zal aannemer van Doorn beginnen met de voorbereiding en de bouw van de nieuwe hal. Na de casco oplevering zullen onze eigen vrijwilligers de afbouw en inrichting voor hun rekening nemen.

De planning is dat de nieuwe hal bij de start van het winterseizoen op 1 oktober gereed is.

Hierbij roep ik onze leden op om zoveel mogelijk naar de belangrijke extra ledenvergadering op 10 juni te komen, aanvang 19.30 uur. Mocht je toch niet kunnen, vul dan in ieder geval het machtigingsformulier in, zodat je stem niet verloren gaat.

Tot zover deze column, graag weer tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.