Op punt (66) november 2022

Maandelijkse column van de voorzitter)

1 november 2022

Beste leden van “De Teerling”,

Met november op de kalender lijkt er een eind gekomen aan een periode van uitzonderlijk zacht herfstweer. Vrijwel alle speelmomenten in oktober kon nog lekker buiten gespeeld worden. Bijvoorbeeld op de Franse middag van 16 oktober, waar 30 spelers genoten van heerlijk weer en de prima catering van Mary en Bert (van Oosterwijk), waarvoor nogmaals dank. Ook het Kronentoernooi van 26 oktober werd buiten gespeeld en kende met 36 deelnemers een prima bezetting.

Nadat in augustus nog enkele leden van De Teerling met bewoners van Zorgcentrum Walstede op hun buitenbaan hadden gebould, kwam een groep bewoners en begeleiders op 25 oktober voor het eerst naar onze clublocatie. Na een lekker kopje koffie in de ontmoetingsruimte werd er in de hal gezellig een balletje gegooid. De gasten waren unaniem enthousiast over dit leuke initiatief. Op woensdag 2 november is er opnieuw een (andere) groep bewoners van Walstede bij ons te gast.

In mijn vorige column heb ik een aantal nieuwe leden welkom geheten. Maar ook de afgelopen maand wisten opnieuw een aantal nieuwe mensen onze locatie te vinden. En daarvan zijn Manja Verbeek en Fred & Ria Marchal gelijk lid geworden van onze vereniging. Graag heet ik hen nogmaals van harte welkom!

En dan de nieuwbouw. Mensen van Firma van Doorn hebben de afgelopen maand op diverse momenten gewerkt aan de nieuwe speelhal. En ze zijn zover gevorderd, dat we nu zelf aan de slag kunnen met de afbouw en de inrichting.

Op financieel gebied zijn de ontwikkelingen helaas minder gunstig. Ook onze vereniging heeft te kampen met hogere energiekosten. Het bestuur heeft daarom enkele maatregelen genomen om het energiegebruik te verminderen. Zo is een (extra) vriezer buiten gebruik gesteld en staat de thermostaat van de verwarming in het clubgebouw wat lager.

Zoals alle leden in de brief ‘update crowdfunding actie’ hebben kunnen lezen is de opbrengst van deze actie tot nu duidelijk minder dan verwacht. Naast de maximale inspanning van het bestuur om de actie alsnog tot een succes te maken daarom de extra oproep aan de leden. Met name aan leden die nog geen bijdrage hebben gestort wordt gevraagd om, indien financieel mogelijk, dit alsnog te doen.

Tenslotte wil ik graag melden dat de Rabo Club Support actie ons dit jaar €470 heeft opgeleverd. Met dank aan iedereen die op onze vereniging heeft gestemd.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.