Op punt (68) januari 2023

(Maandelijkse column van de voorzitter)

2 januari 2023

Beste leden van “De Teerling”,

Allereerst wens ik al onze leden en hun dierbaren een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar toe.

Terugblikkend op afgelopen maand noem ik natuurlijk eerst het plotselinge overlijden van

ons lid Piet Donders (74) op 6 december en van ons erelid Wil Raasveld (90) op 19 december. Allen veel sterkte gewenst bij het verwerken van dit verlies.

In de afgelopen decembermaand vervielen een aantal geplande activiteiten vanwege het WK voetbal in Qatar. Zo werd de Kerst Franse middag op 18 december bij voorbaat afgelast, dit omdat op hetzelfde tijdstip de WK finale gespeeld werd. Ook op vrijdag 9 december waren we vanwege het spelen van het Nederlands elftal voetbal gesloten.

Het Kerst Kronentoernooi van 14 december ging wel gewoon door en was met 26 deelnemers prima bezet.

Intussen werd er in de nieuwe speelhal door onze eigen klussers stug doorgewerkt. Eind december waren de meeste werkzaamheden afgerond, de resterende klussen zullen zo mogelijk medio januari worden afgerond.

Financieel is er door de leden de afgelopen maanden flink bijgedragen: uiteindelijk is meer dan €5.200 gestort, waarmee een groot deel van de kosten van de inrichting van de hal zijn afgedekt. Graag wil ik iedereen die een bedrag, klein of groot, heeft gestort daarvoor hartelijk bedanken.

Wat verder deze maand betreft, op maandag 9 januari start er een nieuwe nevenactiviteit van onze vereniging, namelijk een boogschutterij. Het hiervoor door Jan Buhling ingediende verzoek is door het bestuur ingewilligd. Onder de naam “Allez Tirez” zal voortaan op maandagvond boogschieten plaats vinden in onze ‘oude’ speelhal. Het convenant met “Allez Tirez” hangt binnenkort op het informatiebord ter inzage. Mensen die interesse hebben om mee te doen worden verzocht contact op te nemen met Jan Buhling.

Op 10 januari wordt onze Interne Winter Competitie (IWC) hervat. Nadat er de nodige kritische geluiden vanuit de leden waren gehoord over het plan om na de kerstperiode met twee aparte poules te gaan werken, is hierover op 20 december met de aanwezige spelers van gedachten gewisseld. Bij stemming bleek de overgrote meerderheid tegen aparte poules te zijn. Daarom blijven we deze IWC gewoon, net als de afgelopen jaren, met één poule werken.

Als laatste item wil ik graag vermelden dat het bestuur heeft besloten om de officiële opening van de Boulodrome (fase 3) te plannen op vrijdag 10 februari, eind van de middag. Alle leden zullen hiervoor nog een aparte uitnodiging ontvangen. Ook zullen diverse gasten worden uitgenodigd, met name natuurlijk de mensen die een essentiële bijdrage hebben geleverd aan de bouw van de laatste fase van de Boulodrome, of mensen die anderszins belangrijk zijn voor “De Teerling”.

Tenslotte wens ik onze vereniging en met name al onze leden een sportief en gezellig jeu de boules jaar toe.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.