Op punt (70) maart 2023

Maandelijkse column van de voorzitter)

1 maart 2023

Beste leden van “De Teerling”,

Natuurlijk begin ik deze column met een korte terugblik op de officiële opening van onze Boulodrome (fase 3) op 10 februari jl. Het is een prachtig evenement geworden, onder grote belangstelling van maar liefst 65 eigen leden en met ca. 25 gasten van buiten. Zo was er o.a. een flinke delegatie van het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel, vijf bestuurders van de NJBB, de wethouder Sport van de gemeente Tiel en diverse vertegenwoordigers van de lokale pers. En natuurlijke onze ‘huismuzikant’, troubadour Dick Steenbergen met zijn accordeon.

Met het onthullen van het nieuwe toegangsbord door Yvonne Son-Stolk en ondergetekende is de bouw van de Boulodrome nu formeel afgerond. Er waren heel veel mooie reacties op onze nieuwe accommodatie, door diversen gasten zelfs aangeduid als “één van de mooiste jeu de boules hallen van Nederland”! Staat genoteerd…

Ander goed nieuws is dat we in de eerste twee maanden van 2023 al drie nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Graag wil ik Gerrit Louwerse, Martijn Koop en Ton Stijlaart nogmaals van harte welkom heten bij de Teerling.

Ook het ledental van de boogschutterij ‘Allez Tirez’ groeit gestaag, er zijn inmiddels 32 schutters actief!

Onze jeu de boules activiteiten zijn afgelopen maand goed bezocht. Zo kende de Franse middag van zondag 19 februari 40 deelnemers en waren er 42 spelers op het Kronentoernooi van woensdag 22 februari.

Daarnaast waren er nog twee nieuwe activiteiten: op donderdagavond 16 februari waren we voor het eerst gastheer van de Winter Doublette Competitie (WDC) van de NJBB District-Midden. En op zaterdag 19 februari kwam een groep van negen boulers uit Tricht op uitnodiging bij ons een gemengd toernooitje spelen. Een prima initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.

Met maart op de kalender is het weer tijd voor NLDoet en voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar valt dit toevallig samen op vrijdag 10 maart.

Mensen die mee willen doen met klussen kunnen zich inschrijven op de lijst in de ontmoetingsruimte.

De stukken voor de ALV zijn inmiddels aan de leden gestuurd. Graag roep ik alle leden op om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Leden die verhinderd zijn worden verzocht gebruik te maken van het machtigingsformulier, zodat er geen stemmen verloren gaan.

Tot zover deze column.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.