Op punt (50x) juli 2021

Op punt! (50)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

5 juli 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Kort na de benoeming tot vicevoorzitter verscheen op 21 maart 2017 mijn allereerste

‘Op punt!’. Het idee hierachter was het versterken van de interne communicatie, middels het schrijven van een maandelijkse column over het ‘reilen en zeilen’ van onze vereniging.

Het verbeteren van de interne communicatie was door het nieuwe bestuur als één van de twee prioriteiten aangeduid, naast de realisatie van de nieuwbouw.

Vanaf dat moment verscheen maandelijks deze column, die initieel alleen op het informatiebord in het clubhuis werd gehangen, maar ook al snel op de website werd geplaatst. En zo kregen alle leden direct  toegang tot de ‘actuele lopende zaken’ binnen “De Teerling”.

En vandaag, ruim vier jaar na de eerste, verschijnt de vijftigste column op rij. 

Terug blikkend op juni begin ik met het positieve effect van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen op onze activiteiten: vanaf 8 juni zijn we op de dinsdagavond weer begonnen met computerloting, inleg en prijsjes. Het plan is om dit zo te blijven doen tot de start van de interne wintercompetitie op 5 oktober.

Op 30 juni is het tweede Kronentoernooi van dit jaar gehouden. Het was prachtig weer, er waren 39 spelers en de beste 20 van de ranglijst gingen met een bakje heerlijke Betuwse kersen uit Wadenoijen naar huis.

En dan de Algemene Ledenvergadering 2021. Net als vorig jaar niet in maart, maar na twee keer uitstel, uiteindelijk afgelopen vrijdag 2 juli. En voor het eerst in onze nieuwe en gezellige ontmoetingsruimte! Reden voor het bestuur om de ‘nazit’ op te vrolijken met live muziek.

Met 47 aanwezige leden was het een goed bezochte vergadering. Als opvolger van aftredend (en niet herkiesbaar) bestuurslid Cor Wiegers werd Bert Olthof in het bestuur gekozen.

Na een dankwoord aan Cor als bestuurslid werd de gehele klusgroep (‘de klushelden 2020’) in de bloemen gezet. Ook de leden van de Boulodromecommissie kregen een bos bloemen uitgereikt. Na een verzoek vanuit de leden werd op voorstel van het bestuur Cor Wiegers door de vergadering tot erelid benoemd. Een voor velen verrassend, maar zeker gerechtvaardigd besluit.

Na afloop van de vergadering was er een gezellig optreden van Henk van Zoelen, eerst met de trekzak en later met gitaar en zang. Naarmate de avond vorderde werd de sfeer uitbundiger en zo bleef het nog lang gezellig in het clubhuis.

Tot zover deze jubileum column.

Graag weer tot spoedig ziens op onze prachtige clublocatie.

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.