Op punt! (49)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 juni 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Ook afgelopen maand wisselden lief en leed elkaar bij onze vereniging voortdurend af.

Op 10 mei verloren we geheel onverwacht ons gewaardeerd lid Cor van Kuik aan fataal hartfalen. Bij de uitvaartplechtigheid, een week later, was een aanzienlijk aantal Teerlingers aanwezig om Cor de laatste eer te bewijzen.

Gisteren (en voor sommigen eergisteren) bereikte ons het droevige nieuws dat onze actieve vrijwilliger Kees van Kats zelf uit het leven is gestapt.

Iedereen veel sterkte gewenst met het verwerken van dit plotselinge en dubbele verlies.

Maar gisteren, maandag 31 mei, bereikte Jan van den Heuvel, ons oudste- en tevens erelid, de gedenkwaardige leeftijd van 98 jaar. Enkele bestuursleden hebben Jan thuis de felicitaties namens de vereniging overgebracht. Op woensdagmiddag 9 juni trakteert Jan alle leden graag op een drankje en een hapje. Bij goed weer buiten op het terras en bij slecht weer binnen, in onze nieuwe ontmoetingsruimte.

En zo zijn we gelijk bij de laatste corona-ontwikkelingen. Met de afgelopen vrijdag aangekondigde versoepelingen wordt opnieuw een deel van de beperkende maatregelen opgeheven: zo mogen sportkantines vanaf 5 juni weer open en ook is binnen sporten in groepen voor volwassenen weer toegestaan. Met slecht weer kunnen we dus weer uitwijken naar binnen, ook voor doublette- en triplette partijen.  

Dan kort een aantal andere bijzonderheden van afgelopen maand. Slechts weinig leden zullen stil gestaan hebben bij de verjaardag van “De Teerling”, op 22 mei bestond de vereniging precies 34 jaar… Volgend jaar zullen we echter wel gepast aandacht besteden aan ons 35 jarig bestaan, goeie tips voor de viering hiervan zijn altijd welkom.

Na een mededeling van de NJBB Afdeling Midden dat het weer toegestaan was om toernooien met alleen eigen leden te organiseren hebben we direct actie genomen: voor het eerst sinds september vorig jaar is er op woensdag 26 mei weer een Kronentoernooi gehouden! Leden die vanwege de voorspellingen van slecht weer thuis waren gebleven kregen ongelijk, de hele middag was het droog en vaak zonnig. Met 29 deelnemers waren de buitenbanen goed bezet en iedereen had het duidelijk naar de zin.

Vrijdag 28 mei was weer de jaarlijkse vrijwilligersactie NL-Doet. Ook onze vereniging doet trouw hieraan mee. Een 15-tal leden heeft zich nuttig gemaakt met het uitvoeren van diverse schoonmaak- en andere klussen. Ook de nieuwe ontmoetingsruimte ziet er weer spik-en-span uit. Vanaf 6 juni gaan we deze ruimte daadwerkelijk gebruiken en stoppen we met de “coffee2go” verkoop.

Tenslotte vraag ik alvast aandacht voor onze uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op vrijdag 2 juli om 19.30 uur in ons clubhuis.

De agenda en andere benodigde stukken zullen tijdig aan de leden worden gestuurd.

Na afloop van de vergadering zullen we op feestelijk wijze de nieuwe ontmoetingsruimte officieel in gebruik nemen. Daarom hierbij een oproep aan alle leden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.  

Met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op punt! (49)

Licentie

Beste ETJBV de Teerling leden,

Met goede hoop mogen we binnenkort ook weer toernooien (zoals de NPC) gaan spelen, voor deze toernooien hebben we onze NJBB licentie nodig. Deze wordt niet meer met een pasje verstrekt, alleen nog maar digitaal.

Hiervoor zijn 2 manieren:

  • Bij voorkeur: Via de NJBB Scanapp (mogelijk indien je een mobiele telefoon bezit)
  • Alternatief: via de computer (zie link onder aan dit bericht)
  •  

Stappenplan downloaden NJBB Scanapp/QR code

1. Ga voor IPhone naar de App store en voor andere telefoons (Samsung, Huawei etc.) naar de Google Playstore.

2. Ga naar het zoekveld.

3. Type NJBB in en klik op zoeken.

4. Download de NJBB Scanapp.

5. Wanneer het downloaden gereed is, open de NJBB Scanapp.

6. Het is van belang om een nieuw account aan te maken. Klik op de groene knop ‘Ik ben nieuw hier’.

7. Vul je e-mailadres in wat ook in de ledenadministratie staat en kies een wachtwoord.

8. Klik vervolgens op Account aanmaken.

9. Je krijgt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een e-mail. Je kan middels de e-mail

     je account bevestigen. Klik op de blauwe tekst Account bevestigen in de e-mail.

Let op, wanneer je geen e-mail ontvangt, staat je e-mailadres niet of niet juist in de

ledenadministratie. Neem dan contact op met de ledenadministrateur van de

vereniging (michio66@hotmail.nl)

10. Je krijgt vervolgens te zien dat de verificatie is gelukt en in de app te zien dat je account is bevestigd.

11. Na het inloggen moet de app even laden en kom je in Overzicht terecht.

12. Klik vervolgens link bovenaan op de drie streepjes.

13. Je komt nu in het menuoverzicht. Onder je naam en initialen staan drie icoontjes.

      Het derde icoontje zijn vier blokjes. Klik hierop.

14. Nu wordt je persoonlijke QR code getoond.

15. Let op, de digitale licentie van één speler kan eenmaal per dag worden gescand.

Of download je licentie via je computer:

https://www.njbb.nl/OverNJBB/Ledenadministratie/Downloaden%20digitale%20licentie.pdf

Mocht je nog vragen hebben mail mij even op michio66@hotmail.nl.

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Licentie

Op punt! (47)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 april 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Terug kijkend naar afgelopen maand begin ik met het overlijden van onze donateur/oud-lid Gijs de Bruin. Gijs, die vanwege een verslechterende gezondheid vanaf begin januari niet meer thuis woonde, is vrijdag 27 maart in aanwezigheid van zijn vrouw Trudy vredig ingeslapen.

We wensen allen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Dan de coronamaatregelen. Op 8 maart kondigde de regering aan dat volwassenen vanaf 16 april weer met maximaal vier personen buiten mochten sporten. Hierop hebben we direct besloten om vanaf die datum weer te gaan jeu de boulen op onze buitenbanen. De eerste paar keren was er nog niet veel animo, maar dat lag waarschijnlijk vooral aan het koude en soms natte weer. Want toen het woensdag 24 maart wel mooi weer was kwamen zelfs 34 leden een balletje gooien!

Nu de sportkantines nog steeds niet open mogen heeft het bestuur besloten om vanaf 31 maart te starten met een ‘drankje2go’ service: bij de ingang van de ontmoetingsruimte kan een consumptie afgehaald worden, om die vervolgens buiten te nuttigen.

Deze opzet bleek die eerste dag gelijk een schot in de roos: het was de 31e heerlijk weer en er werd door de maar liefst 36 spelers gretig gebruik gemaakt van de ‘drankje2go’ service. En dit zorgde niet alleen voor een tevreden kantinecommissie, ook heerste er weer de vertrouwde gezellige en ontspannen sfeer op het buitenterrein.  

We hopen dat binnenkort het terras officieel open mag, maar tot die tijd wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk te spreiden. Ook blijft de 1,5 meter regel onverkort van toepassing.

Intussen wordt er buiten bij het clubgebouw weer flink geklust: zo is eerst veel afval en restmateriaal afgevoerd  en wordt er nu gewerkt aan het uitbreiden van het terras.

Nadat ook de laatste overtollige apparatuur en alle oude tafels zijn verkocht is de oude speelhal leeg en weer als zodanig te gebruiken.

Binnen is de ontmoetingsruimte opgesierd met een fraaie wandschildering en is een prachtige geluidsinstallatie opgehangen. De hoogste tijd voor een leuk inwijdingsfeest!

Tenslotte wil ik melden dat onze ledenactie “HELP DE TEERLING DE CORONAWINTER DOOR” intussen meer dan €3.500 heeft opgebracht! Een fantastisch resultaat, nogmaals dank aan alle gulle gevers.

Tot zover deze column. Blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de club,

met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op punt! (47)

Op punt! (46)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

1 maart 2021

Beste leden van “De Teerling”,

Met maart op de kalender is ons winterseizoen aan de laatste maand begonnen. Op 1 april begint immers het zomerseizoen en gaan we van de hal weer naar de buitenbanen.

Helaas gelden momenteel nog strenge corona beperkingen, waarbij binnen spelen verboden is en we buiten maar met maximaal twee mensen per baan mogen spelen (dus alleen tête-a-tête).  Zolang de huidige maatregelen van kracht zijn blijft onze locatie in principe gesloten.

Het enige wat we de leden wel kunnen bieden is het op eigen gelegenheid individueel buiten trainen of met z’n tweeën tête-a-tête spelen, onder handhaving van de 1,5 meter. Het bestuur heeft besloten om dit vanaf nu toe te staan. Let wel, het clubhuis en daarmee ook de toiletten zijn gesloten. Ook wordt iedereen verzocht het toegangshek telkens weer goed af te sluiten.

En dan onze actie ”HELP DE TEERLING DE CORONAWINTER DOOR”. Direct na de start , begin februari, begonnen leden al geld over te maken. En nu, na ruim drie weken, staat de teller al op meer dan 2.500 euro! Een prachtig resultaat en een blije Jpenningmeester. Hierbij wil ik alle gulle gevers alvast hartelijk bedanken voor hun bijdrage. En tegen de leden die nog geen geld hebben overgemaakt zou ik willen zeggen: alle beetjes helpen, doe vooral mee.

Vanwege de huidige corona maatregelen heeft het bestuur besloten de voor 12 maart geplande Algemene Ledenvergadering 2021 te verschuiven naar vrijdag 11 juni. Ook is door de overheid besloten om de jaarlijkse klusactie NL Doet te verschuiven naar 28-29 mei.

Tenslotte iets over de NPC, de Nationale Petanque Competitie. Het seizoen 2020-2021 is vanwege corona na één speeldag door de NJBB beëindigd. Onze vereniging was hierin met drie teams actief.

Binnenkort starten we met de planning voor het komende NPC seizoen. De wedstrijd-commissie (Michail Warrink en ondergetekende) zal in overleg met de teamleiders (Jan de Jongh, Wim van Helten en Hans Verkerk) de teamindeling maken voor het volgende seizoen. Alle leden uit de teams van vorig jaar zullen door de eigen teamleider benaderd worden. Leden die vorig jaar geen NPC speelden, maar dit komend jaar wel zouden willen doen, worden verzocht zich uiterlijk  1 april aan te melden bij de wedstrijdcommissie.  

Tot zover deze column. Blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de club,

met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op punt! (46)

Op punt! (45)

(Maandelijkse column van de voorzitter)

2 februari 2021

Beste leden van “De Teerling”,

De eerste maand van het nieuwe jaar is weer voorbij. Een gedenkwaardige maand, geheel zonder jeu de boules activiteiten en met de vereniging in een soort winterslaap.

Laat ik met een positieve mededeling beginnen: ondanks dat het merendeel van onze leden wat leeftijd betreft in de risicogroep valt, zijn er voor zover bekend geen nieuwe gevallen van corona binnen ons ledenstand. En diegenen die wel corona hebben gehad zijn hier gelukkig allen weer van hersteld. Laten we hopen dat we ook de komende periode vrij blijven van nieuwe besmettingen en zo op volle sterkte kunnen gaan spelen zodra dit weer kan.

Op de persconferentie van premier Rutte op 2 februari zijn weliswaar enkele versoepelingen van de lockdown aangekondigd, maar er is nog altijd geen zicht op hervatting van ons mooie balspel en de heropening van de sportkantines. Zolang de groepsgrootte voor het sporten van volwassenen beperkt is tot maximaal twee personen, blijft ook onze vereniging gesloten, helaas.

Wel gaan de lopende zaken van de vereniging natuurlijk gewoon door. Zo is er eind januari, voor het eerst sinds lange tijd, weer een bestuursvergadering gehouden. De laatste daarvoor was eind oktober 2020.

Ook hebben enkele leden van onze klusgroep een prachtige wedstrijdbalie in de nieuwe ontmoetingsruimte gemaakt.  Verder is de kantinecommissie begonnen met de inrichting van de keuken en het verplaatsen van de goederen uit het magazijn van de oude speelhal. Ook is de tijdelijke keuken in de oude speelhal inmiddels verdwenen. Het streven is om medio deze maand alles gereed te hebben, in afwachting van de daadwerkelijke feestelijk ingebruikname.

Tenslotte wil ik graag aandacht vragen voor onze ledenactie “Help de Teerling de coronawinter door”. Deze actie is bedoeld om de financiële positie van onze vereniging te versterken.  Alle leden ontvangen hierover binnenkort een e-mail of een papieren brief, met daarin de verdere details van deze actie. Het bestuur hoopt op veel positieve reacties en een mooi resultaat, zodat we de toekomst van “De Teerling” met nog meer vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de club,

met vriendelijke groet,

Ed Roelofs

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op punt! (45)